Promoție ”Gustoșenii de PAȘTE Acasă”

Promoție ”Gustoșenii de PAȘTE  Acasă”

REGULAMENTUL PROMOȚIEI ”Gustoșenii de PAȘTE Acasă”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOȚIEI

1.1 Promoția “Gustoșenii de Paște Acasă” (“Promoție”) este organizată și desfășurată de FCP ROGOB SRL, mun. Chișinău, com. Stăuceni, satul Goianul Nou, strada Gloriei 1/1, având cod fiscal 1003600043207, IBAN: MD15AG000002251804031468, BC “Moldova-Agroindbank” S.A. – fil. M.Costin, în continuare ”Organizator”
1.2 Participanții la Promoție sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Promoției, potrivit celor menționate mai jos (“Regulamentul Oficial”).
1.3 Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public în toată rețeaua de magazine ROGOB, în care va avea loc Campania de promovare, fiind disponibil în mod grătuit oricarui participant.
1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial.
SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI
2.1 Campania este organizată și se va desfășura în toată rețeaua de magazine Rogob din țară (32 magazine).
SECȚIUNEA 3. DURATA PROMOȚIEI

3.1 Campania va fi lansată cel mai devreme la data de 05 Aprilie 2021 (ora 08:00) și se va desfășura până cel mai târziu în data de 31 Mai 2021(ora 22.00).

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada sau a întrerupe desfășurarea Promoției pe parcursul derulării acesteia.

SECȚIUNEA 4. PODUSELE PARTICIPANTE ÎN PROMOȚIE

4.1 Produsele participante sunt toate produsele care se comercializează în punctele comerciale indicate în punctul 2.1 al prezentului Regulament, în limita stocului disponibil.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1 La Promoție are dreptul să participe orice persoană fizică care a îndeplinit condițiile de participare specificate în secțiunea 6 a prezentului Regulament, cu excepţia celor menţionaţi în pct. 5.2 al prezentului Regulament.
5.2 La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:
a) Persoanele a căror vârsta este mai mică de 18 ani, la data înscrierii în Campanie, adică la data emiterii bonului fiscal, ce respectă condițiile din prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Promoție a persoanelor sub vârsta de 18 ani.
b) Salariații Organizatorului implicați în organizarea și desfășurarea Promoției și rudele de gradul 1 ale acestora.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL PROMOȚIEI

6.1 La procurarea oricăror produse din rețeaua de magazine Rogob, clientul beneficiază de câte un sticker promotional pentru fiecare 100 lei din valoarea cecului.

6.2 Participantul la Promoție, va încleia stickerele primite pe broșura colector, care va fi disponibilă la casele de marcat.

6.3 Pentru un anumit număr de stickere încleiate pe flyerul promoțional, participantul poate solicita unul din produsele Promoționale prevăzute în secțiunea Produse PROMO și Valoarea acestora, indicate în punctul 7.1 al prezentului regulament.

6.4. Pentru a procura un produs promotional cu reducere de -50%, numite in p. 7,1 al prezentului regulament, clientul va prezenta casierului-vinzător flyerul cu stickerele lipite. După procurarea produsului, flyerul promotional va rămâne la reprezentantul magazinului Rogob.

6.5. Pe parcursul promoției, unele Produse Promotionale pot deveni indisponibile.

6.6 Reducerea NU poate fi înlocuită cu compensații banești

6.7. Broșura colector cu stichere modificată, lipită, deformată, fotocopiată, deteriorată sau care nu au stickere corespunzătoare, nu vor fi acceptate.

6.8 Acordarea stickerelor se va face în perioada 05.04.2021 – 31.05.2021. Dupa încheierea perioadei active a promoției, clientii care au colectat stickerele, însă nu au reușit sa profite de oferta Promoției, pot achizitiona Marfa Promotionala in decursul a 2 saptamâni ce succed dupa incheierea perioadei active, adică până la data de 14.06.2021 inclusiv.

SECȚIUNEA 7. PRODUSE PROMOȚIONALE ȘI VALOAREA ACESTORA

7.1 În cadrul Promoției se va acorda următoarele Produse Promoționale:
Nr de stickere Produs Denumire Produs Premiu Pret standart, lei Pret vânzare Promo -50%
6 Pyrex bol 2,0 L 110 55
10 PYREX cratiţă Essentials dreptunghi. 5.2 L (2.6L+2.6L) 398 199
8 PYREX SUBLIM tavă 39×25 cm 238 119
7 Pyrex metal MAGIC forma drept. 26 cm 144 72
9 Pyrex metal MAGIC forma drept. 26 cm 258 129
3 HS CLASSIC Spatula silicon bucatarie 29 cm verde 70 35
HS CLASSIC Spatula silicon patiserie 28 cm verde 70 35
HS CLASSIC Spatula silicon patiserie 28 cm verde 70 35
4 HS CLASSIC Polonic silicon 30 cm gri 80 40
HS CLASSIC Spatula wok silicon 33 cm gri 80 40
2 HS GRAFIT Cutit pu decojit 18 cm 54 27
HS GRAFIT Razatoare mini 23 cm 54 27
HS GRAFIT Razatoare mini 24 cm 54 27
HS GRAFIT Sita 9 cm 54 27
5 HS GRAFIT Presa ustroi 19 cm 100 50
HS GRAFIT Deschizator p/u conserve 20 cm 100 50

7.2 Aspectul exterior al produselor promoționale poate fi diferit de cele plasate în materialele promoționale.

7.3 Pe durata promoției unele poziții pot fi indisponibile pe standul promoțional

SECȚIUNEA 8. SARCINILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORILOR

8.1. Vânzătorii din fiecare magazin se obligă să informeze fiecare consumator despre existența promoției și perioada de desfășurare a acesteia.

8.2. Vânzătorii-casieri se obligă să explice consumatorilor mecanismul de desfășurare al promoției.

8.3. Pentru fiecare 100 de lei cheltuiți într-un bon fiscal, vânzătorul-casier urmează să elibereze consumatorului un sticker promoțional, pentru 200 de lei respectiv 2 stickere, ș.a.m.d., care le va trece în bonul fiscal la pretul de 1 banut fiecare stiker.
8.4. Vânzătorii urmează să ofere fiecărui consumator, care primește un sticker și un flyer promoțional, în cazul că acesta încă nu-l are.

8.5. Vânzătorii trebuie să explice consumatorilor care este procedura de ridicare a Produselor PROMO și anume, că acestea pot fi cumpărate la o reducere de -50% doar dacă flyerul are numărul necesar de stickere lipite pe el

8.7. Toate flyerele cu stickere, cu bonurile anexate urmează să fie predate centralizat Departamentului de Marketing, Managerului Marketing Rețea – Aliona Jigău.
SECȚIUNEA 9. EXPRIMAREA ACORDULUI LA PARTICIPAREA ÎN PROMOȚIE ŞI ACCEPTAREA CONDIŢIILOR DE PARTICIPARE
9.1 Participarea în Promoție constituie manifestarea consimţământului de acceptare a condiţiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale necesare în cadrul Promoției.
9.2 Participarea în cadrul Promoției prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfăşurare a Promoției.
9.3 Prin participarea la Promoție, Participanţii îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la compania FCP ROGOB SRL mesaje SMS precum şi apeluri vocale cu caracter informativ și promoțional.
SECȚIUNEA 10. RĂSPUNDERE

10.1 Prin participarea la Promoție, toți participanții și eventualii căștigători sunt de acord și se obligă sa respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragând răspunderea personala și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.
10.2 Organizatorul nu are nici o obligație de a intreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a produselor promoționale, sau după termenul de revendicare a cadourilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea cadourilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 11. INTRERUPEREA PROMOȚIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere referitor la premiul care ar trebui oferit în urma îndeplinirii condițiilor de premiere survenite ulterior acestei date. Întreruperea promoției va fi comunicat pe website-ul Organizatorului www.rogob.md

SECȚIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești în conformitate cu legislația Republicii Moldova

SECȚIUNEA 13. FORȚĂ MAJORĂ

13.1 Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin regulament. Dacă intervine situaţia de mai sus sau intervine o situaţie de forţa majoră care împiedică sau întârzie total sau parţial executarea regulamentului şi continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform prevederilor din Codul Civil.
13.2 Dacă Organizatorul invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la Tombolă existenţa acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi comunicat pe website-ul Organizatorului www.rogob.md

Organizator,
FCP ROGOB SRL