Hai la picnic cu Rogob în perioada 15 iulie – 31 august 2019 și poți câștiga unul din cele peste 1000 de premii

Hai la picnic cu Rogob în perioada 15 iulie – 31 august 2019 și poți câștiga unul din cele peste 1000 de premii

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

”HAI LA PICNIC CU ROGOB!”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1 Campania ”Hai la Picnic cu ROGOB”  (“Campania”) este organizată și desfășurată de FPC ROGOB SRL, mun. Chișinău, com. Stăuceni, satul Goianul Nou, strada Gloriei 1/1, având cod fiscal 1003600043207, IBAN: MD15AG000002251804031468, BC “Moldova-Agroindbank” S.A. – fil. M.Costin, în continuare ”Organizator”

1.2 Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (“Regulamentul Oficial”).

1.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 2.  LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova, în magazinele care comercializează produsele ”Picnic” cu Brandul ”Rogob.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania va fi lansată la data de 01.07.2019 ora 00:00 și se va desfășura până în data de 15.08.2019 ora 23:59.

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia în caz de necesitate.

SECȚIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE ÎN PROMOȚIE

4.1 Produsele participante în Campanie sunt toate produsele care vor fi marcate cu scratch stiker promoțional care se comercializează în magazinele indicate în pct. 2.1.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 La Campanie pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și este cetățean al Republici Moldova, deţinător de un număr de telefon mobil valabil în reţelele Orange, Moldcell sau Moldtelecom (Unite), cu ajutorul căruia să poată participa la Campanie și la care să poată fi contactate pe toată durata Campaniei.

5.2 La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

 1. a)   Persoanele a căror vârsta este mai mică de 18 ani. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub vârsta de 18 ani.
 2. b)   Salariații Organizatorului implicați în organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 1. Mecanismul Campaniei pe segmentul RETAIL:

Pentru a participa la Campanie Participanții trebuie:

 • Să achiziționeze cel puțin un produs marcat cu scratch stiker promoțional cu o porțiune răzuibilă
 • Să descopere prin răzuire codul unic
 • Să transmită codul prin SMS la nr. indicat pe stiker.
 1. Mecanismul Campaniei pentru Rețeaua de Magazine Rogob:

Pentru a participa la Campanie Participanții trebuie:

 • Să achiziționeze produse menționate în Anexa 1 (pct.b) în sumă de 220 lei cel puțin
 • Să primească un cartonaș cu o porțiune răzuibilă
 • Să descopere prin răzuire codul unic
 • Să transmită codul prin SMS la nr. indicat pe stiker.

6.1 La promoție participă produsele ”Picnic” cu Brandul ”Rogob” care vor fi marcate cu scratch stiker promoțional, dar și produsele Picnic menționate în Anexa 1 (pct.b) care sunt comercializate în Rețeaua de Magazine Rogob.

6.2 Pentru a intra în Campanie, Participanții trebuie să urmeze pașii următori:

6.2.1 În perioada desfăşurării Promoţiei să cumpere cel puţin o unitate din produsele marcate cu scratch stiker promoțional, și/sau să cumpere  produse menționate în Anexa 1 (pct.b) în sumă de 220 lei din  Rețeaua de Magazine Rogob.

6.2.2 Să găsească pe ambalaj un scratch stiker promoțional cu o porțiune răzuibilă sub care se află codul unic (numit în continuare „cod promoţional”), care se află sub zona răzuibilă a stikerului. Codul promoţional constă din 7 (șapte) simboluri care va fi combinat din litere şi cifre, sau să cumpere  produse menționate în Anexa 1 (pct.b) în sumă de 220 lei din  Rețeaua de Magazine Rogob după care cumpărătorul va primi un cartonaș cu o porțiune răzuibilă și va descoperi prin răzuire codul unic (numit în continuare „cod promoţional”), codul promoţional constă din 7 (șapte) simboluri care va fi combinat din litere şi cifre;

6.2.3 Să expedieze mesaj SMS, care să conţină Codul promoţional, la numarul scurt 1819 în perioada de desfăşurare a Campaniei Promoţionale. Numarul de telefon scurt 1819 este valabil în perioada Campaniei pentru abonații Orange, Moldcell și Unite.

6.2.4 Participantul va primi răspuns confirmarea de înregistrare la Campanie Promoțională;

6.2.5 Lista SMS – de confirmare, primite de Participant, la expedierea Codului unic prin SMS pentru înregistrare la Campania Promoţională:

Participantul a câştigat (șort, geantă din material textil, cană, umbrelă, mănuși bucătărie, frizby, set barbeque, geantă frigorifică, grătar) Felicitări! Ați câștigat (șort, geantă din material textil, cană, umbrelă, mănuși bucătărie, frizby, set barbeque, geantă frigorifică, grătar) cu codul ХХХХХХХ. Păstrați acest SMS și eticheta produsului. Pentru a intra în posesia premiului apelați 022 807 719.
Codul unic nu este câștigător Codul nu este câștigător. Vă mulțumim pentu participare la promoție.  Info: 022 807 719 www.rogob.md
Codul unic a fost greșit Codul este incorect. Verificați corectitudinea lui și încercați din nou. Codul unic nu trebuie să conțină spații. Info:022 807 719 www.rogob.md
Codul unic a fost deja înregistrat Codul deja a fost înregistrat. Vă mulțumim pentu participare la promoție.  Info: 022 807 719  www.rogob.md
Codul a fost expediat până sau după încheierea promoţiei. Promotia “Hai la Picnic cu ROGOB” Păstrați codul unic și expediați-l la numărul scurt începând cu 01 iulie. Succes! Info:022 807 719 www.rogob.md
Promotia ”Hai la Picnic cu ROGOB” s-a încheiat pe 15 august. Vă mulțumim pentru participare! Info:022 807 719 www.rogob.md
Participantul a expediat mai mult de 5 coduri pe zi Codul expediat nu poate fi înregistrat. Dvs. ați depășit limita zilnică de 5 coduri admise.

În perioada 1 iulie 2019 – 15 august 2019, cei interesaţi pot suna la linia de telefon dedicată Campaniei Promoționale: (+373 22) 807-719 (tarif normal) – pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu Campania promoţională (Regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor etc.), precum şi pentru sugestii sau eventuale plângeri.

Programul de funcţionare a liniei telefonice va fi zilnic în intervalul orar 13:00 – 18:00 de Luni până Vineri. În afara acestui interval linia telefonică nu va funcţiona.

Informația suplimentară va fi plasată pe web-site-ul Organizatorului www.rogob.md.

SECȚIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE

 7.1  În cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă în total, pe toată perioada Campaniei, 782 premii.

Premii Cantitatea
Grătar 2
Geantă frigorifică 50
Set barbeque 100
Frizby 950
Mănuși de bucătărie Rogob 60
Umbrelă Rogob 30
Cană Rogob 78
Geantă Rogob 133
Șorț Rogob 120
Total:              1 523 

7.2  METODOLOGIA DE ATRIBUIRE ȘI ACORDARE A PREMIILOR

Cîștigătorii se stabilesc astfel: Codurile câștigătoare vor fi selectate prin intermediul unui sistem electronic elaborat la comanda Organizatorului. Pentru fiecare premiu, zilnic sistemul electronic va desemna „momentele câștigătoare” ale zilei curente (data, ora, minuta, secunda). Codul valid care va fi expediat în momentul câștigător prestabilit al unui anumit premiu sau primul SMS valid expediat după acest moment, va fi desemnat câștigător al premiului respectiv.

Premiile se acorda astfel: În cazul în care participantul devine câștigător a unui premiu, premiile se oferă în limita stocului disponibil în Centrele de eliberare a Premiilor (magazinele Rogob). În cazul în care premiul cîștigat nu se află în stoc la Locația respectivă, administratorul acestei Locații va informa participantul despre Locația unde acest premiu este în stoc și timpul de ridicare a premiului, care în orice eventualitate nu va fi mai târziu decât 31 august 2019. Începând cu data de 1 septembrie 2019, câștigătorii nu vor mai avea posibilitatea să ridice premiile cîștigate.

La ridicarea premiului câștigătorul va trebui să prezinte la magazinul Rogob: eticheta produsului și  stikerrul promoțional cu codul cîștigător, sms care l-a anunțat despre câștig și buletinul de identitate valabil.

SECȚIUNEA 8. EXPRIMAREA ACORDULUI LA PARTICIPAREA ÎN CAMPANIE ŞI ACCEPTAREA CONDIŢIILOR DE PARTICIPARE

8.1 Participarea în Campanie constituie manifestarea consimţământului de acceptare a condiţiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor necesare în cadrul Campaniei.

8.2 Participarea în cadrul Campaniei prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfăşurare a Campaniei.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDERE

 9.1 Prin participarea la Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

9.2 Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3 Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoștință, și este de acord cu urmatoarele:

a)Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

 1. b) Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiilor;
 2. c) Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de aceastea fară a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

9.4 ORGANIZATORUL:

 1. a) nu este răspunzător pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu acordă termen de garanție de utilizare pentru acestea;
 2. b) nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor dupa momentul preluării lor de către câștigător;
 3. c) este exonerat de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 4. d) nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legatură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa îl calculeze, sa îl rețina și să îl vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

Orice SMS expediat la numărul de telefon 1819 este taxat cu tarif sms standart în rețelelele Orange, Moldcell şi Moldtelecom (Unite) și/sau în dependență de planul tarifar al abonatului. Toate SMS expediate la numarul de telefon 1819 în perioada promoției și în afara perioadei acesteia, se taxeaza.

SECȚIUNEA 11. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau în caz dacă se vor epuiza stocurile de premii. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere referitor la premiul care ar trebui oferit în urma indeplinirii condițiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECȚIUNEA 12. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚILOR OPERATORILOR DE TELEFONIE MOBILĂ

Operatorul de telefonie mobila nu este organizatorul serviciului de SMS al Campaniei şi nu poartă răspundere pentru acţiunile de organizare a Campaniei și pentru urmările аcestora, care se referă direct sau indirect la persoanele terţe.

Expediind mesajul SMS la serviciul Campaniei utilizatorul (numit în continuare “Abonatul”) este de acord ca operatorul de telefonie mobilă să ofere Organizatorului informația: numărul de telefon de pe care a fost expediat mesajul și textul mesajului.

Operatorul de telefonie mobila nu oferă informaţie detaliata in legatura cu serviciul Campaniei. Toate întrebările şi pretenţiile faţă de organizarea serviciului de SMS al Campaniei se transmit Organizatorului.

Operatorul de telefonie mobila oferă posibilitatea expedierii mesajului SMS exclusiv în aria de acoperire şi în limita mijloacelor băneşti disponibile în contul Abonatului.

Operatorul de telefonie mobila nu primeşte pretenţii în privinţa termenilor de expediere a mesajului şi, prin prezentul, preîntâmpină Abonatul că expedierea mesajului nu este imediată, poate dura până la 12 ore.

Expediind mesajul SMS la serviciul al Campaniei Abonatul este de acord cu condiţiile prezente de răspundere limitată a operatorului de telefonie mobila.

Operatorul de telefonie mobilă nu primeşte nici o pretenţie, cerere, plângere în privinţa drepturilor de autor, în privinţa serviciilor şi produselor ce se referă la prezentul Regulament. Toate pretenţiile, cererile, plângerile în privinţa drepturilor de autor se expediază Organizatorului.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești în conformitate cu legislatia Republicii Moldova

SECȚIUNEA 14. FORȚA MAJORĂ

 14.1 Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin regulament. Dacă intervine situaţia de mai sus sau intervine o situaţie de forţa majoră care împiedică sau întârzie total sau parţial executarea regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform prevederilor din Codul Civil.

14.2     Dacă Organizatorul invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.