Ai peste 100 de premii pentru sărbători gustoase

Ai peste 100 de premii pentru sărbători gustoase

REGULAMENTUL OFICIAL
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania de promovare “Premii pentru sarbatori gustoase” (“Campania”) este organizata si desfasurata de FCP ROGOB SRL, mun. Chisinau, com. Stauceni, satul Goianul Nou strada Gloriei 1/1, avand cod fiscal 1003600043207, IBAN: MD15AG000002251804031468, BC “Moldova-Agroindbank” S.A. – fil. M.Costin, in continuare ”Organizator”
1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (“Regulamentul Oficial”).
1.3 Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public prin publicarea pe www.rogob.md dar si afisat in fiecare magazine ROGOB, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.rogob.md.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1 Campania este organizata si se desfasoara in magazinele specializate ROGOB, dupa cum urmează:
• R1 – or. Chișinău, bd. Moscovei,16
• R2 – or. Chișinău, str. Calea Orheiului, 107
• R3 – or. Chișinău, bd Ştefan cel Mare, 173
• R4 – or. Chișinău, str. I.Creanga, 78
• R5 – or. Chișinău, str. Decebal, 91/4
• R6 – or. Chișinău, str. N.Dimo, 17/1
• R7 – or. Chișinău, bd. Alba-Iulia, 196/3
• R8 – or. Chișinău, str. Paris, 34/4
• R9 – or. Hînceşti, str. Chişinăului, 7
• R10 – or. Chișinău, bd. Moscovei, 1/1
• R11 – or.Balti ,str. Stefan cel Mare, 57A
• R12 – or.Sorcoca, str.Stefan cel Mare, 24
• R13 – or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30
• R14 – or. Chișinău, str. Calea Ieşilor, 2/3
• R15 – or. Balti, str. Bulgara, 72
• R16 – or. Chișinău, bd.Dacia, 44
• R17 – or. Chișinău, bd. Stefan cel Mare, 8 (Unic)
• R18 – or. Ungheni, str. V. Alecsandri, 6A
• R 19 – or. Chișinău, str. Cuza Voda 49/1
• R20 – or. Căușeni, M. Eminescu 12/50
• R21 – or. Anenii Noi, str. Alexandr Suvorov, 3

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 13.11.2017 (ora 08:00) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 17.12.2017 (ora 22:00).
3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.rogob.md.

SECTIUNEA 4. PODUSELE PARTICIPANTE IN PROMOTIE
4.1 Produsele participante sunt toate produsele prezente la raft in magazinele ROGOB, in limita stocului disponibil.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1 La Campanie are dreptul să participe orice persoană fizică care a îndeplinit condițiile de participare specificate în secțiunea 6 a prezentului Regulament, cu excepţia celor menţionaţi în pct. 5.2 al prezentului Regulament.
5.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a) Persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in Campanie, adica la data emiterii bonului fiscal ce respecta conditiile din prezentul Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
b) Angajaţii companiei ROGOB SRL;
c) Membrii comisiei de organizare a Campaniei;
d) Membrii comisiei de efectuare a tragerilor la sorţi, validare a rezultatelor extragerilor şi câștigătorilor;
f) Soţul/soţia, rudele de gradul I (părinţi, copii, fraţi) ale persoanelor indicate în pct. b), c), d).
5.3 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
5.4 Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1 Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante vrac sau ambalate in valoare de minim 250 MDL (lei) TVA inclus, pe acelasi bon fiscal din magazinele participante specificate in punctul 2.1, va primi un talon aditional (pe langa bonul fiscal) pe care il va completa cu Nume/ Prenume/ Numar de Telefon si Numarul Bonului Fiscal.
6.2 Talonul aditional, dupa ce va fi completat corespunzator, va fi decupat de catre participant, iar partea cu informatia (Nume Prenume si Numar de Telefon) va fi plasata in boxa de colectare a taloanelor participante la tombola. Cealalta parte a talonului promotional o va pastra ca si confirmare a inscrierii in timbola si o va prezenta impreuna cu bonul fiscal pentru a ridica premiul, in cazul in care va fi identificat drept castigator.
6.2 In cazul in care cumparatorul va achizitiona produse participante in valoare minima de 500 MDL pe un singur bon fiscal, atunci acesta va primi 2 taloane de participare in campanie si respectiv aceast principiu va fi valabil dupa cum urmeaza:
• 750 MDL -> 3 taloane
• 1000 MDL -> 4 taloane etc.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
7.1 In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:
Premii2

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
8.1 Castigatorii vor fi identificati prin tragere la sorti de catre membrii comisiei de organizare si validare a castigatorilor. Daca un castigator a fost identificat, acesta va fi apelat telefonic la numarul indicat in talonul de participare. Daca nu va raspunde la telefon, castigatorul va mai fi sunat de 2 ori (in total de trei ori) timp de 10 min. Daca castigatorul nu raspunde la apel, talonul va fi declarant nul, exclus din tombola si va fi ales alt castigator. Procedura va fi repetata pana cand va fi identificat un castigator pentru toate premiile.
8.2 Tragerea la sorţi se efectuează prin extragerea taloanelor de participare din urnă în prezenţa Comisiei de organizare a Campaniei, prin care va fi ales aleatoriu talonul câştigător din totalitatea taloanelor de participare prezente in urnă. Extragerea va fi efectuată de către o comisie formată din 3 (trei) membri dupa cum urmeaza: un client ales aleatoriu şi doi reprezentanţi ai Organizatorului, în acest sens urmând a se întocmi un proces verbal de desemnare a câştigătorilor in fiecare magazin ROGOB.
8.3 Tragerea la sorti se va desfasura in fiecare magazin ROGOB in parte, in conformitate cu prevederile pct. 8.2 al prezentului Regulament. Perioada de desfasurare a extragerilor va constitui: 18.12.2017 – 22.12.2017 in intervalul ora 08:00 – 22:00. Organizatorul nu este obligat sa anunte din timp ora la care va avea loc extragerea la fiecare magazin.
8.4 Fiecare set de premii conform pct. 7.1 va fi extras separat pentru fiecare magazin ROGOB in parte astfel incat sa se asigure ca din fiecare magazin ROGOB vor fi identificati cate 1 castigator pentru Tocator de carne marca Saturn, Cuptor multifunctional marca Scarlett si Set cuțite Vitesse si cate 2 castigatori pentru Cosuri cu produse ROGOB.
8.5 Nu este necesara prezenta fizica la locul extragerii a participantilor la tombola, acestia fiind apelati de catre comisia de organizare si validare a castigatorilor.
8.6 Este necesara pastrarea bonului de casa castigator si prezentarea acestuia in momentul validarii premiului. In cazul in care bonul de casa nu va fi prezentat, talonul castigator va fi declarant nul, va fi exclus din concurs si va fi extras alt castigator.
8.7 Procedura de acordare a premiilor este urmatoarea: din momentul validarii castigatorului in urma apelului telefonic, acesta are la dispozitie 30 de zile calendaristice pentru a se prezenta in incinta magazinului din care a fost extras talonul castigator, pentru a-si revendica premiul.
8.8 Castigatorul se va legitima cu un act de identitate valabil pe teritoriul Republicii Moldova si ulterior va completa un proces verbal de predare primire a premiului, pe care il va pune la dispozitie organizatorul.
8.9 Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
8.10 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
8.11 Participantul câștigător are dreptul de a câștiga un singur premiu. În cazul extragerii repetate a unui alt cupon de participare deținut de Participantul câștigător, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câştigător a refuzat de a intra în posesia premiului.
8.12 Participanţii la extragerile premiilor nu vor avea careva obiecţii, pretenţii, reclamaţii etc. cu privire la condiţiile stipulate în prezentul Regulament.

SECTIUNEA 9. EXPRIMAREA ACORDULUI LA PARTICIPAREA LA TOMBOLĂ ŞI ACCEPTAREA CONDIŢIILOR DE PARTICIPARE
9.1 Participarea în Campanie constituie manifestarea consimţământului de acceptare a condiţiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale necesare în cadrul Campaniei.
9.2 Participarea în cadrul Campaniei prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfăşurare a Campaniei.
9.3 Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la companiaFCP ROGOB SRL mesaje SMS precum şi apeluri vocale cu caracter informativ și promoțional.
9.4 Participarea la Tombolă implică consimţământul câştigătorilor ca numele şi fotografia lor să poată fi publicate şi utilizate ulterior de către Organizator în diverse materiale publicitare audio, foto şi video, în mod gratuit, neimplicând nici o recompensă de nici un fel din partea organizatorului vis a vis de publicarea şi utilizarea ulterioara a acestora, cât şi acceptul câştigătorului tombolei cu privire la mediatizarea Campaniei, cu obligaţia de a nu aduce atingere prin declaraţiile şi faptele lor, în nici un fel Organizatorului, sub sancţiunea plăţii de daune.

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL
10.1 Prin participarea in Campanie, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator în scopul includerii acestor date în baza de date a Organizatorului. Datele vor fi utilizate de către Organizator în scopul participării la Tombolă, identificării şi validării ca şi câştigător, înmânării şi primirii premiului, informare (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de Organizator privind promovarea produselor şi serviciilor proprii. Renunţarea de la utilizarea datelor personale în scopurile menţionate va fi considerat drept renunţare la participarea in Tombolă.
10.2 Prin prezentul Regulament, Organizatorul, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Tombolei nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

SECTIUNEA 11. RASPUNDERE
11.1 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
11.2 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
11.3 Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:
a)Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b) Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c) Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

11.4 Organizatorul:
a) nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b) nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c) este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d) nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e) isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 14. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti in conformitate cu legislatia Republicii Moldova

SECTIUNEA 15. FORȚA MAJORĂ
15.1 Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin regulament. Dacă intervine situaţia de mai sus sau intervine o situaţie de forţa majoră care împiedică sau întârzie total sau parţial executarea regulamentului şi continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform prevederilor din Codul Civil.
15.2 Dacă Organizatorul invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la Tombolă existenţa acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi comunicat pe website-ul Organizatorului www.rogob.md

Organizator,
FCP ROGOB SRL